Regulamin gastro-punkt.pl

 

I Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem serwisu gastro-punkt.pl jest agencja interaktywna Brandprime Sp. z o.o. REGON: 362486120 NIP: PL 7252094441 Łódź 90-057 ul. Henryka Sienkiewicza nr 85/87 lok. 8 Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia XX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 5000 PLN w całości opłacony.
 2. W skład serwisu gastro-punkt.pl wchodzi Katalog firm wraz z wyszukiwarką oraz Blog branżowy.
 3. Oprogramowanie, teksty, materiały video, logo i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników, Klientów, Reklamodawców stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw i licencji przysługujących Właścicielowi gastro-punkt.pl

II Definicje

 1. Serwis – portal www w domenie gastro-punkt.pl
 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę
 3. Klient – firma, osoba fizyczna korzystająca z usług bezpłatnych i płatnych serwisu gastro-punkt.pl
 4. Reklamodawca, Partner – podmiot zlecający reklamy, współtwórca, sponsor wydarzeń i informacji
 5. Właściciel – agencja obsługująca serwis Brandprime Sp. z o.o.
 6. Wizytówka firmy – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania firmy, przykładowo: nazwa, adres, numer telefonu, adres www i email
 7. Usługi reklamowe – szereg usług i działań marketingowych dostępnych w serwisie
 8. Katalog – część serwisu z wizytówkami firm dostępna pod adresem gastro-punkt.pl
 9. Blog – integralna część katalogu dostępna pod adresem https://gastro-punkt.pl/blog/ zawierające artykuły tematyczne
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu https://gastro-punkt.pl/

III Katalog

 1. Katalog jest moderowany. Każda Wizytówka niezgodna z regulaminem zostanie opisana i odesłana do nadawcy w celu naniesienia stosownych poprawek.
 2. Czas dodania wpisu wynosi do 58h w dni robocze (pon.- pt.)
 3. Wizytówka Darmowa jest dostępna dla lokali oferującej usługę gastronomiczną. (np: Restauracja, Pizzeria, Pub/Bar, Kuchnia Turecka, Kuchnia Meksykańska, Kuchnia Orientalna, Kawiarnia/Lodziarnia, Fast Food, Bar Mleczny)
 4. Wizytówka Premium jest dostępna dla firmy oferującej usługi w.w.
 5. Wizytówka Darmowa jest zamieszczana nieodpłatnie, czas publikacji wizytówki darmowej wynika z
 6. Wizytówka Premium jest płatna a jej aktualna cena znajduje się w cenniku pod adresem gastro-punkt.pl/dodaj-nowy-punkt-gastronomiczny/
 7. Wizytówkę Premium można wykupić na okres 6 lub 12 miesięcy.
 8. Metody płatności i ceny opisano w punkcie 7 regulaminu.
 9. Wizytówkę można edytować, usunąć za pośrednictwem adresu email lub telefonicznie z numeru zgłoszonego w formularzu w polach Dane administracyjne/telefon.

IV Formularz zgłoszeniowy „Wizytówka Darmowa”

 1. Nazwa Firmy (pole obowiązkowe) – pełna nazwa firmy, nie stosujemy: słów kluczowych (np: restauracja warszawa centrum), wyrażeń wartościujących (np: najlepszy, jedyny, niepowtarzalny)
 2. Opis (pole obowiązkowe) – maksymalnie 3000 znaków ze spacjami
 3. Kategoria (pole obowiązkowe) – ograniczenie do dwóch zdefiniowanych kategorii usług, domyślna „Restauracja” i dodatkowa: Pizzeria, Pub/Bar, Kuchnia Turecka, Kuchnia Meksykańska, Kuchnia Orientalna, Kawiarnia/Lodziarnia, Fast Food, Bar Mleczny.
 4. Miasto i kod pocztowy (pole obowiązkowe) – w formacie np: Warszawa 00-001.
 5. Telefon – numer kontaktowy, dozwolone tylko cyfry
 6. Ulica / Numer budynku – np: Sienkiewicza 4/6
 7. Adres email – poczta e-mail, wymaga pełnej nazwy z użyciem znaku „@”
 8. Godziny otwarcia – uzupełniamy według sugerowanego schematu lub w postaci od pon. do pt.
 9. Galeria – 6 plików o rozmiarze nie przekraczającym 2mb w formacie pdf, jpg, png, bmp, gif
 10. Dane administracyjne – dane kontaktowe z których będzie możliwa aktualizacja lub usunięcie wizytówki

V Formularz zgłoszeniowy „Wizytówka Premium”

 1. Nazwa Firmy (pole obowiązkowe) – pełna nazwa firmy, nie stosujemy: słów kluczowych (np: restauracja warszawa centrum), wyrażeń wartościujących (np: najlepszy, jedyny, niepowtarzalny)
 2. Opis (pole obowiązkowe) – maksymalnie 3000 znaków ze spacjami
 3. Kategoria (pole obowiązkowe) – ograniczenie do 4 zdefiniowanych kategorii usług: Restauracja, Pizzeria, Pub/Bar, Kuchnia Turecka, Kuchnia Meksykańska, Kuchnia Orientalna, Kawiarnia/Lodziarnia, Fast Food, Bar Mleczny.
 4. Miasto i kod pocztowy (pole obowiązkowe) – w formacie np: Warszawa 00-001.
 5. Telefon – numer kontaktowy, dozwolone tylko cyfry
 6. Ulica / Numer budynku – np: Sienkiewicza 4/6
 7. Adres email – poczta e-mail, wymaga pełnej nazwy z użyciem znaku „@”
 8. Adres strony internetowej – link http://
 9. Google Plus – Link do profilu społecznościowego
 10. Instagram – Link do profilu społecznościowego
 11. Facebook – Link do profilu społecznościowego
 12. Twitter – Link do profilu społecznościowego
 13. LinkedIn – Link do profilu społecznościowego
 14. Godziny otwarcia – uzupełniamy według sugerowanego schematu lub w postaci od pon. do pt.
 15. Galeria – łącznie 19 plików o rozmiarze nie przekraczającym 2mb w formacie pdf, jpg, png, bmp, gif
 16. Dane administracyjne – dane kontaktowe z których będzie możliwa aktualizacja lub usunięcie wizytówki

VI Usługi reklamowe

 1. Kampanie banerowe oraz artykuły sponsorowane o których mowa na stronie https://gastro-punkt.pl/reklama-lokalna/ są ustalane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie e-mail lub telefonicznie.

VII Ceny, metody płatności

 1. Ceny Usług reklamowych i Wizytówek Premium podawane są w złotych polskich i są cenami Netto.
 2. Po opłaceniu faktury proforma wystawiana jest faktura vat. Faktury wysyłane są na e-mail klienta. Faktura papierowa jest dodatkowo płatna 5 PLN netto.
 3. Metodą płatności jest przelew tradycyjny na numer konta 04 1050 1461 1000 0090 3071 9836

VIII Polityka prywatności

 1. Właściciel informuje, iż podczas korzystania z serwisu gastro-punkt.pl w urządzeniu Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” („ciasteczka”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego działania gastro-punkt.pl.

IX Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Brandprime Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Katalogu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów i Użytkowników.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Brandprime Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Katalogu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Katalogu Klient może zgłaszać mailowo na adres: kontakt@gastro-punkt.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Katalogu.
 5. Brandprime Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X Postanowienia końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualnie obowiązujący regulamin dostępny na stronie https://gastro-punkt.pl/regulamin/. Aktualizacja Regulaminu nie działa wsteczi nie dotyczy wizytówek już utworzonych.
 2. Brandprime Sp. z o.o. odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie gastro-punkt.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Brandprime Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Brandprime Sp. z o.o.